Værdifuld viden fra prøvestøbning

Den første fuldskala prøvestøbning af et tunnelsegment har givet FLC værdifuld indsigt i betonblanding og fremstillings- og transporttemperaturer. Ydermere er der hentet vigtige erfaringer om overleveringer mellem de forskellige betonsjak på elementfabrikken, fortæller Femern A/S.

Vil du have hele historien?

Med adgang til Femern Report er du opdateret på alle nyheder om byggeriet Femern forbindelsen.