Tysk forbundsdomstol afviser Femern-klager

Det var helt efter bogen – og loven, at delstaten Schleswig-Holstein gav Femern A/S dispensation til at udgrave i et område, hvor der var fundet beskyttede stenrev. Det afgjorde den føderale forvaltningsdomstol i Leipzig onsdag eftermiddag.

To klager
Femern A/S fik i september 2021 dispensation til at lade FBC-konsortiet begynde udgravningen af tunnelrenden i et område, hvor der lå to beskyttede stenrev. Det fik Aktionsbündnis gegen eine Feste Fehmarnbeltquerung (Aktionsforeningen imod en fast Femerforbindelse, red.) og NABU (Naturschutzbund Deutschland) til at klage til den tyske forbundsforvaltningsdomstol.

42 hektarer
I grove træk drejer klagerne sig om, hvorvidt Femern A/S kompenserer nok for de påvirkede rev. Det er aftalt, at Femern A/S skal etablere i alt 42 hektar nye stenrev. Det er 17 hektar mere end oprindeligt aftalt, fordi der altså dukkede hidtil ukendte rev op under arbejdet med kortlægningen. Det mente de to tyske natur- og miljøorganisationer ikke var tilstrækkeligt. Og det er deres klage, domstolen nu har afvist.

Erstatningerne er tilstrækkelige
Femern A/S noterer dommen med tilfredshed:

– Vi er glade for, at sagerne er blevet afvist. Forbundsforvaltningsdomstolen har nu bekræftet, at vores erstatninger for revene ud for Femern er tilstrækkelige. Cirka 9,2 hektar rev vil gå permanent eller midlertidigt tabt og 17,5 hektar vil blive skabt som følge af anlægsarbejdet. Så for at kompensere vil vi skabe flere nye rev på Sagasbanken, end der går tabt på grund af tunnelarbejdet ud for Femern, siger Stefanie Knörck, chef for tilladelser og miljø hos Femern A/S, på bygherreselskabets hjemmeside.

NABU skuffede over dommen
Helt så begejstrede er de ikke hos NABU, der kalder dommen for en skuffelse:

– Dommen er en stor skuffelse. Østersøen har det dårligt økologisk, og Tyskland har revet alle europæiske målsætninger itu. Det er vigtigere end alt andet, at så alvorlige indgreb som tunnelbyggeri effektivt kompenseres. Med dagens dom er det ikke blevet til noget. Grundlæggende er anlæg af rev den rigtige kompensationsforanstaltning, men det pæne regnestykke, hvor kun en fjerdedel af arealet, der skal kompenseres, skal genoprettes, er fatalt og må ikke skabe præcedens, siger NABU-præsident Jörg-Andreas Krüger i en pressemeddelese.

Scandlines indgik forlig
Færgerederiet Scandlines havde også varslet retssager mod en yderligere ændring af plangodkendelsesbeslutningen. I den sag har parterne indgået forlig, og den juridiske tvist blev afgjort udenfor retssalen.