Sund & Bælt indsamler data til en ny transportmodel

Sund & Bælt indsamler i 2023 sammen med Øresundsbro Konsortiet og Vejdirektoratet data for både person- og godstransport. Data vil indgå i en ny transportmodel, som skal give en større forståelse for kundernes rejsemønstre.

Vil du have hele historien?

Med adgang til Femern Report er du opdateret på alle nyheder om byggeriet Femern forbindelsen.