Genbrug af materialer sparer CO2 på Femernprojektet

Bygge og anlægssektoren tegner sig for 30 procent af Danmarks CO2-udledning og 35 procent af affaldsproduktionen. Der er med andre ord for alvor noget at komme efter for et gigantisk infrastrukturprojekt som Femern Bælt tunnelen og de tilsluttende anlæg. Det har blandt andre Banedanmark fået øjnene op for. 30 kilometer ny, tosporet jernbane hen over … Læs Mere

Velkommen til Ingensteds

De omkring 1.500 arbejdere, der er indkvarteret i FLC Village, er under intensiv overvågning. De kan ikke få besøgende udefra, og de får en ny bolig, hver gang de har været tilbage i hjemlandet. Forholdene gør det i praksis umuligt at have et normalt liv udenfor arbejdstiden. FLC Village kaldes i et nyt universitetsspeciale for … Læs Mere

Tunnelbyen, FLC village, huser omkring 1.500, primært polske, tunnelarbejdere. Ifølge et universitetsspeciale er det et ikke-sted, der reducerer mennesker til arbejdere.

Tunnelbyen, FLC village, huser omkring 1.500, primært polske, tunnelarbejdere. Ifølge et universitetsspeciale er det et ikke-sted, der reducerer mennesker til arbejdere. Arkivfoto: Anders Knudsen

Tunnelbyen er et ikke-sted

De omkring 1.500, primært polske, tunnelarbejdere, der er indkvarteret i FLC Village, bor bag hegn på et kameraovervåget område. De kan ikke få besøg udefra, de kan ikke selv indrette sig, og de får en ny bolig, hver gang de har været hjemme. Det gør FLC Village til et ikke-sted, ifølge et nyt speciale fra Roskilde Universitet.

Usynlige milepæle under Østersøen

Under Femern Bælt er et af de væsentligste elementer i hele Femernprojektet så godt som færdigt. Tunnelrenden – selve det ”hul” tunnelen skal nedsænkes i – er så godt som færdig. Alene det faktum, at det opgravede materiale gør Lolland tre kvadratkilometer større, er en god indikator for hvilken skala, der opereres på. Samtidig er … Læs Mere

Balladen om baglandsforbindelsen

Arbejdet på Femern Bælt tunnelen skrider planmæssigt frem. Elementproduktionen er i gang på tunnelfabrikken og bassinerne til udskibning af de færdige elementer er ved at blive fyldt op. Men lige så snart, man kommer udenfor Femern A/S’s  ansvarsområde på Femern og i Ostholstein, så er det så som så med fremdriften. Man kan også sige, … Læs Mere

Deutsche Bahn har fremlagt sin plan for at få strækningen mellem Puttgarden og Lübeck klar til Femerntunnellens indvielse, der er planlagt til 2029. Og den plan er ambitiøs grænsende til det urealistiske.

Deutsche Bahn har fremlagt sin plan for at få strækningen mellem Puttgarden og Lübeck klar til Femerntunnellens indvielse, der er planlagt til 2029. Og den plan er ambitiøs grænsende til det urealistiske. Arkivfoto: Deutsche Bahn.

Her er Deutsche Bahns plan for baglandsforbindelsen

Deutsche Bahn har overfor Lübecker Nachrichten fremlagt planen for at få de 88 kilometer mellem Puttgarden og Lübeck færdig til 2029. Planen modtages med tilfredshed hos Femern Belt Development. Men specielt realistisk er den ikke.

På slab tracks under Femern Bælt

Ballastlaget af grus og sten under jernbanesvellerne kommer man til at kigge langt efter i jernbanerørene i Femerntunnellen. Femern A/S har nemlig bestilt 25 kilometer slab tracks i udbuddet af TTC-kontrakten på jernbane gennem tunnelen. Teknikken er mere præcis og kræver langt mindre vedligehold end den traditionelle metode med ballastlag. Samtidig har slab tracks et … Læs Mere