Sag om russiske søfolk på Femern-arbejde klar til Højesteret

Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til, at Rigsadvokaten kan anke frifindelsen af 28 russiske søfolk, der var tiltalt for at overtræde udlændingeloven, da de arbejdede for FBC i 2020 og 2021, til Højesteret. Sagen har stor principiel betydning.

Vil du have hele historien?

Med adgang til Femern Report er du opdateret på alle nyheder om byggeriet Femern forbindelsen.