Ugen der gik

September 2022 har været den værste måned siden finanskrisen i 2008, målt på antallet af konkurser. Det ser heller ikke så godt ud med at skaffe lærlinge – eller elever til erhvervsuddannelserne. Riget fattes både penge og arbejdskraft, og der er ikke udsigt til snarlig bedring.

Til gengæld går det forrygende med tunnelprojektet, der er gang i boligbyggeriet, og der er udsigt til regional integration på begge sider af Femernbælt.

Der er sket noget i FemernReports første leveuge. Der har været nok at skrive om, så det gør vi også i næste uge.

God weekend, når det bliver den tid!

Bernt Hertz Jensen
Redaktør

Konkursbølge truer danske virksomheder

September måned var den værste konkurs-måned siden finanskrisen. Konkurserne ramte også aktive virksomheder, der har ansatte, og knap 1.250 job forsvandt i september som direkte følge af konkurser. Og det bliver værre, spår SMVdanmark.

Stor knaphed på lærlinge

Det går fint med at oprette danske lærepladser på Femern-byggeriet. Foreløbig er der 250 lærlingeårsværk i gang på byggeriet. Men det kan knibe med at komme i mål i forhold til løftet om 500 lærepladser. Der er nemlig stor mangel på lærlinge – og det bliver kun værre i fremtiden.

Tunnelprojekt kører stort set efter planen

Lidt bagefter med renden og lidt forud med elementfabrikken. Det er status på Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, ifølge teknisk direktør for Femern A/S, Jens Ole Kaslund på Femern Business Conference 2022.

FB-Suppliers har kig på Tyskland

Samarbejde på tværs af Femern Bælt er en fordel for både tyske og danske virksomheder. Og den regionale integration rækker langt ud over 2029, når tunnelen står færdig. Netværksorganisationen FB-Suppliers har allerede blikket rettet sydover.

SICE-Cobra skal bruge mindst 25 lærlinge

Det spanske konsortium, der skal stå for blandt andet el- og vvs-installationer i Femern-tunnellen, vil bruge “så mange danskere som muligt”. Herunder også mindst 25 lærlinge.

Brug for 300 el- og VVS-folk

Det nye FSC (Femern Systems Contractors ) konsortium får brug for 300 danske elektrikere og VVSere. De skal stå for de tekniske installationer i tunnellen. Arbejdet begynder i 2024.

Afbrydelser af strømmen kan koste større millionbeløb

Det er afgørende, at eventuelle strømafbrydelser varsles i god tid, så man kan planlægge efter det. Ellers kan det koste millioner i ødelagte maskiner og spildte materialer.

Tunnelby halvvejs færdig

636 beboere er flyttet ind i den modulopførte tunnelby, FLC Village. Den midlertidige by i byen i Rødbyhavn skal stå helt færdig i 2024. Til den tid skal der kunne bo over 1.300 tunnelarbejdere i byen midt på byggepladsen.

500 nye modulboliger på vej ved Lalandia

Adapteo har netop sat gang i byggeriet af 500 nye, midlertidige modulboliger. Grunden på 45.000 kvadratmeter har de lejet af naboen, feriecentret Lalandia. De nye boliger markerer begyndelsen på Adapteos tredje projekt i forbindelse med byggeriet af Femern-tunnelen. Byggeriet ventes færdigt i januar 2023.

Vejdirektoratet får tilbud fra flere små entreprenører

Udbudsmaterialet til små og mellemstore entreprenørvirksomheder er blevet skåret ned til et minimum. Det har gjort det nemmere for også mindre leverandører at byde ind på Vejdirektoratets anlægsopgaver.

Værdifuld viden fra prøvestøbning

Den første fuldskala prøvestøbning af et tunnelsegment har givet FLC værdifuld indsigt i betonblanding og fremstillings- og transporttemperaturer. Ydermere er der hentet vigtige erfaringer om overleveringer mellem de forskellige betonsjak på elementfabrikken, fortæller Femern A/S.