Tunnelprojekt er katalysator for den grønne omstilling

Femerntunnelen er et af de største nordeuropæiske infrastrukturprojekter i historien. Men selvom tunnelen sættes i verden (eller rettere Østersøen) for at skabe bil- og togforbindelse mellem Skandinavien og resten af Europa, så er det ikke kun den trafikale infrastruktur, der løftes.

Energinet er i fuld gang med at opgradere hovedfærdselsårerne for elektricitet på Lolland, så tunnelen kan forsynes med vind- og solenergi. Det giver et løft til den samlede danske energi-infrastruktur og er et direkte og væsentligt bidrag til den grønne omstilling. For det nytter ikke alverden, at vindmøllerne snurrer, hvis elnettet ikke kan rumme produktionen. Bivirkningerne er positive og ligeså vigtige som hovedformålet.

Tak for at læse med og for pladsen i mail-klienten.

Bernt Hertz Jensen
Redaktør

30 kilometer højspændingskabel på vej til tunnelen

Energinet er så småt kommet i gang med arbejdet med at lægge de højspændingskabler, der skal forsyne Femerntunnelen med strøm.

Vikarbranchen skal løfte i flok til Femern

Vikarbureauet Jobteam er på jagt efter faglærte og ufaglærte til arbejde på Femern-projektet. Den opgave er så stor, at den skal løses i fællesskab med de andre vikarbureauer.

Investerer 100 millioner i lollandsk badehotel

Investorerne bag Hages Badehotel i Rødbyhavn har kastet mere end 100 millioner kroner i Sydlolland. De tror på potentialet – også efter tunnelåbningen i 2029.

Informationsmøder om Ringsted-Femern-banen

Arbejdet med at opgradere jernbanestrækningen mellem Ringsted og Femern er allerede i fuld gang, og i år sætter Banedanmark gang i en række arbejder på Lolland. Det kan man blive klogere på på to informationsmøder.

Ledige job