Storebæltseffekten

Da man pludselig kunne komme fra Sjælland til kontinentaleuropa, uden at skulle sejle, steg trafikken mellem landsdelene. Det afstedkom et ønske om også at forbinde den skandinaviske halvø med resten af Europa, og det blev startskuddet til Øresundsforbindelsen. Så steg trafikken over Storebælt, og svenskere og nordmænd fandt ud af, at turen over Fyn og Jylland var en omvej. Så blev Femernbælt-forbindelsen vedtaget.

Nu, allerede inden det første tunnelelement er støbt, tyder det på, at Femernforbindelsen vil medføre en så voldsom stigning i trafikken med godstog mellem nord- og sydeuropa, at der bliver behov for yderligere en fast forbindelse over Øresund. Vi ved heldigvis, hvordan man gør.

Tak for at læse med og tak for pladsen i indbakken.

Bernt Hertz Jensen
Redaktør

Landskrona vil have sænketunnel til København

Tredoblet trafik med godstog vil gøre Øresundsforbindelsen til en flaskehals, og svenske myndigheder undersøger muligheden for at bygge en ny. Landskrona foreslår en 19 kilometer sænketunnel til København.

Tysk garanti for Femernsundtunnel til tiden

Den ny Femernsundtunnel bliver færdig til udgangen af 2029, forsikrer Deutsche Bahn. De kan dog ikke for sige, hvornår arbejdet for alvor kommer i gang. Baglandsarbejdet i Nordtyskland står også til at blive 19 procent dyrere end ventet.

Danmarks største lavenergi-camp klar til april

1.200 solpaneler til 12.000 kvadratmeter boliger giver den kommende ”håndværkerby” i Rødbyhavn titlen som Danmarks største lavenergicamp.

Lolland skal være den grønne energiø i midten

Lolland skal være det grønne energi-kraftcenter midt mellem København og Hamburg. Derfor går Lolland Kommune nu i partnerskab med European Energy om sol, vind og power to X.

Ledige job