Spansk teknik-tilbud halv milliard billigere

Femernbyggeriet er i fuld gang. Arbejdet med at grave den rende, de 89 tunnelelementer skal sænkes ned, i er over halvvejs. Fabrikken, der skal fremstille elementerne, begynder at tage form på byggepladsen i Rødbyhavn. TEM-kontrakten på de tekniske installationer i tunnelen er faldet på plads. Forhandlingstilbuddene på at opføre transformatorstationen er landet hos Femern A/S. Det eneste store udbud, der udestår, er TTC-kontrakten på jernbanedelen af tunnelen. Projektet kører i det store hele efter planen, og indtil videre overholdes både budget og tidsplan. Der er meget, der er godt.

Der er også mangel på faglært arbejdskraft og knaphed på lærlinge. Der er truende energikrise, og der er udsendt advarsler om risiko for midlertidige strømudfald i tilfælde af en kold og vindfattig vinter. Der er voldsomme prisstigninger på maskinel og byggematerialer. Østersøen er ikke længere fredeligt farvand, og der er reelle trusler mod vores kritiske infrastruktur til vands. Der er meget, der ser truende ud.

Der er med andre ord nok at skrive både ud og hjem om. Så det gør vi. Velkommen til FemernReports første nyhedsbrev. Tak for at læse med, og tak for at invitere os indenfor i indbakken. Vi vil lægge os i selen for, at den tid, du bruger her, er godt givet ud.

Bernt Hertz Jensen
Redaktør


Spansk teknik-tilbud var en halv milliard billigere end konkurrenten

De tre tilbud på at stå for de tekniske installationer i tunnellen spændte over en prisforskel på næsten 900 millioner kroner fra det billigste til det dyreste tilbud.

Værdifuld viden fra prøvestøbning

Den første fuldskala prøvestøbning af et tunnelsegment har givet FLC værdifuld indsigt i betonblanding og fremstillings- og transporttemperaturer. Ydermere er der hentet vigtige erfaringer om overleveringer mellem de forskellige betonsjak på elementfabrikken, fortæller Femern A/S.

Stor knaphed på lærlinge

Det går fint med at oprette danske lærepladser på Femern-byggeriet. Foreløbig er der 250 lærlingeårsværk i gang på byggeriet. Men det kan knibe med at komme i mål i forhold til løftet om 500 lærepladser. Der er nemlig stor mangel på lærlinge – og det bliver kun værre i fremtiden.

FSC efterlyser danske underleverandører

Det er med at byde sig til for danske virksomheder, der kan levere højteknologiske løsninger til de tekniske og mekaniske installationer i Femern-tunnelen. Fra juni 2023 er indhenter det nye konsortium tilbud, men allerede nu vil FSC gerne høre fra potentielle leverandører.

Lufthavn kigger langt efter Femern-trafik

Trods store forventninger, så tiltrækker Europas største byggeplads ingen erhvervstrafik til Lolland-Falster Airport. Lufthavnen ligger ellers bare ti kilometer fra byggepladsen. De seneste år er trafikken til lufthavnen faktisk faldet. Lufthavnens regnskab viser et underskud på over 1.300.000.

Bravida-konsortium ude af TPS-udbud

Antallet af tilbudsgivere på transformerstationen ved tunnelportalen i Rødbyhavn er nede på to. Bravida-konsortium har trukket sig fra udbuddet.

Brug for 300 el- og VVS-folk

Det nye FSC (Femern Systems Contractors ) konsortium får brug for 300 danske elektrikere og VVSere. De skal stå for de tekniske installationer i tunnellen. Arbejdet begynder i 2024.