Regn realistisk i stedet for konservativt

Når Sund & Bælt beder om at få udviklet en ny transportmodel for sine faste forbindelser, så er det udtryk for, at der noget, der har forandret sig i forhold den hidtidige model. Der sker ændringer i trafikmønstre og transportbehov over tid, så det er der intet odiøst i. Og det selvsagt en god idé at have et bud på, hvor meget trafik, der kan forventes i Femerntunnelen, inden man skal fastsætte prisen for en passage.

Det ligger imidlertid også fast, at trafikmængden på tværs af Femernbælt vil vokse, når tunnelen åbner – det viser erfaringerne fra både Øresund og Storebælt. Trafikprognoserne skal naturligvis ikke være jubeloptimistiske, men et for konservativt skøn vil omvendt gøre prisen per passage unødigt dyr, og det vil ikke gøre noget godt for den regionale udvikling.

Tak for at læse med og rigtig god weekend.

Bernt Hertz Jensen
Redaktør

SMVdanmark savner penge til faglærte i finanslov

Der mangler penge til erhvervsuddannelserne i regeringens finanslovsforslag, mener SMVdanmark. Til gengæld glæder brancheforeningen sig over, at besparelserne på offentligt byggeri droppes.

Lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft glæder Dansk Industri

Nye regler gør det lettere for virksomheder at ansætte medarbejdere uden for EU. Det er et stort skridt fremad for både arbejdsmarked, velfærd og den grønne omstilling, mener DI.

Konkursramt skibsreder: Femern A/S har snydt mig for millioner

Skibsreder Jørgen Holm Christensen har ventet over 10 år på et lovet stykke arbejde hos bygherren, som aldrig vendte tilbage trods mundtlig aftale, der bekræftes af flere kilder.

Jordentreprenør vækster stort

MSE Entreprise A/S i Nørre Alslev, som udfører jordarbejde på Femern-projektet, har drønende travlt og historisk stor ordrebog.

Ny transportmodel til Sund & Bælt

Det hollandske konsulentfirma Significance skal ,i samarbejde med COWI, udvikle en ny transportmodel til samtlige Sund & Bælts faste forbindelser. Kontrakten har en værdi på 9,5 millioner kroner.

FB Suppliers vil udvide reviret

Bestyrelsen for netværksforeningen FB Suppliers lægger op til at ændre vedtægterne. For fremtiden skal foreningen arbejde uden geografiske begrænsninger og også dyrke andre infrastrukturprojekter end Femernforbindelsen.

Arbejdet med regional integration skal starte nu

Integrationsarbejdet på begge sider af Østersøen skal sættes i gang allerede nu, hvis regionen skal fungere, når tunnelen åbner i 2029. Det siger den tyske advokat Mirko Schönfeldt, der selv er ved at flytte til Lolland.

Tysk jernbanenet i elendig forfatning

En intern rapport fra Deutsche Bahn viser, at det tyske jernbanenet trænger til moderniseringer for op imod 80 milliarder Euro. Schleswig-Holsteins transportminister vil have forbundsregeringen på banen.

Annonce