Nordeuropas største hemmelighed skal vises frem

Man skal ikke ret mange kilometer væk fra Rødbyhavn, før man bliver mødt med spørgsmålet ”Hvornår går de i gang med den bro?”, når man nævner Femernforbindelsen. Så kan man så underholde med, at byggeriet har været i gang i et par år, at der er langt over 1.000 mennesker beskæftiget med det lige nu – og at broen i øvrigt er en tunnel.

Med udbuddet af anlægget af et nyt, 217 meter langt og 24 meter højt udsigtspunkt med udsigt over byggepladsen, må vi antage, at projektet får den opmærksomhed, det fortjener. Og indtil ”Pilen” står færdig i 2024, så skal FemernReport nok råbe op om tilblivelsen af verden længste sænketunnel.

Tak for indbakkeplads og tak for at læse med.

Bernt Hertz Jensen
Redaktør

Byggeri af nyt udsigtspunkt sendt i udbud

Frem til maj har Femern A/S prækvalifikation, hvor interesserede kan byde på opgaven med at bygge Femern-projektets nye udsigtspunkt Pilen.

Grusgrav kan grave videre trods klage

Kudsk & Dahl får ophævet opsættende virkning af klage over gravetilladelse. DI håber på, at afgørelsen også vil gøre det nemmere for andre råstofvirksomheder at få ophævet klagers opsættende virkning.

Adgang til Danmarks største anlægsprojekt kræver sikkerhedskursus

Man bliver ikke bare uden videre lukket ind på Femernprojektets byggeplads. Først skal man igennem et intensivt sikkerhedskursus. FemernReport sendte en reporter på skolebænken i Rødbyhavn.

Nu skal Femern Bælt-regionen markedsføres

Danske og tyske erhvervsudviklingsselskaber forbereder et fælles markedsføringsfremstød for Femern Bælt-regionen. Mulighederne i regionen skal synliggøres op til åbningen af Femerntunnelen.