Jernbaneudbud uden konkurrence

De sidste 30 kilometer af Ringsted-Femern jernbanen skal opgraderes til dobbeltspor, og der skal bygges en ny station ved Holeby. BaneDanmark sendte opgaven i udbud med en estimeret pris på godt en halv milliard kroner. Men der kom kun ét bud fra storentreprenøren M.J. Eriksson, og prisen endte på næsten 900 millioner kroner.

Der skal bruges vand til betonfremstilling. Til en Femerntunnel beton skal der bruges rigtig meget. Postevand fra vandværket er ikke en ubegrænset ressource, og derfor er ”gråt” vand – altså renset spilde- eller regnvand – et oplagt og bæredygtigt alternativ.

Tak for pladsen i indbakken og tak for opmærksomheden.

Bernt Hertz Jensen
Redaktør

M.J. Eriksson eneste byder på kontrakt til næsten 900 millioner kroner

M.J. Eriksson var eneste byder, da BaneDanmark i 2021 satte sidste del af anlægsentreprisen på den nye Ringsted-Femern jernbane i udbud. Eriksson fik kontrakten på et tilbud på godt 897 millioner kroner.

Lolland Kommune håber på gråt vand til elementfabrikken

Lolland Kommune håber, at Femern A/S vil kunne bruge ”gråt vand” til betonproduktionen til tunnelelementerne. Alternativet er at bruge over en halv million kubikmeter drikkevand til tunnelen.

Potteskår fra Femern-udgravning fortæller om stenalderkost

Internationale forskere har skrabet fastbrændte madrester af potteskår fra Femern-udgravningen.

Femern-folk vil også gerne bo i sommerhus

Dancenter er netop rykket ind i nye kontorer i Rødby. De oplever efterspørgsel på sommerhuse, hvor ansatte på Femern-projektet kan bo.

Mens vi venter på Femern-opgaver

Der er stadig lang vej igen, før Femern-forbindelsen står klar, og mange leverandører står og tripper for at koble sig på projektet, heriblandt udbyderen af teknisk isolering og stilladsløsninger, Norisol A/S.