Hygiejnefaktorerne skal være i orden

Det tyske jernbanenet er over 30.000 kilometer langt. Og det er gammelt. Når Femerntunnelen åbner, må det forventes at også togtrafikken stiger markant. Der er et udtalt politisk ønske om, at få så meget godstrafik som muligt fra  lande- og motorvejene og over på skinner – både af hensyn til trængslen på vejene og af hensyn til CO2-regnskabet.

Den øvelse vil kun kunne lykkes, hvis der er en infrastruktur i nogenlunde forfatning. Jernbaneskinner, kloaker og fjernvarmerør får kun opmærksomhed, når de ikke virker. Og det vi ikke får øje på til hverdag, bliver ikke politisk prioriteret.

Der skal investeres i det europæiske jernbanenet – og det skal gøres nu. En fast forbindelse under Femernbælt er ikke meget nytte til, hvis toget ikke kan komme længere end til Femern.

Tak for at læse med og tak for opmærksomheden.

Bernt Hertz Jensen
Redaktør

Arbejdet med regional integration skal starte nu

Integrationsarbejdet på begge sider af Østersøen skal sættes i gang allerede nu, hvis regionen skal fungere, når tunnelen åbner i 2029. Det siger den tyske advokat Mirko Schönfeldt, der selv er ved at flytte til Lolland.

Tysk jernbanenet i elendig forfatning

En intern rapport fra Deutsche Bahn viser, at det tyske jernbanenet trænger til moderniseringer for op imod 80 milliarder Euro. Schleswig-Holsteins transportminister vil have forbundsregeringen på banen.

FB Suppliers vil udvide reviret

Bestyrelsen for netværksforeningen FB Suppliers lægger op til at ændre vedtægterne. For fremtiden skal foreningen arbejde uden geografiske begrænsninger og også dyrke andre infrastrukturprojekter end Femernforbindelsen.

Annonce