Hvem har 150.000 tons istids-kampesten fra Østersøregionen?

Sagen om genopretning af stenrev ved Sagas Banke ud for Femern faldt ud til Femern A/S’ fordel: Hvis bare bygherren sørger for erstatning for de rev, tunnelbyggeriet ødelægger, så kan byggeriet godkendes.

Der er imidlertid ingen grund til at gøre det enkelt, hvis det også kan gøres kompliceret, som et gammelt tysk mundheld – sandsynligvis fra ingeniørbranchen – lyder.

De tyske myndigheder har nemlig betinget sig, at de 42,5 hektar erstatningsrev skal bygges af 150.000 tons kampesten fra istiden med oprindelse i Østersøregionen. Stenene må altså ikke komme fra stenbrud, og så bliver det kompliceret. For hvor skal de mange sten så komme fra?

Tak for at læse med og for pladsen i indbakken.

Bernt Hertz Jensen
Redaktør

Svært at finde 150.000 tons kampesten til nyt stenrev

Femern A/S er i markedet for at skaffe 150.000 tons kampesten til at etablere 42,5 hektar rev. Men stenene kan ikke fiskes op fra havbunden, og de må ikke komme fra stenbrud. Og hvor skal de så komme fra?

Entreprenør ser muligheder i Femern-følgeprojekter

Entreprenørfirmaet Holbøll A/S ser potentiale i Femernprojektet og åbner afdeling i Maribo.

FLC afviser løndumping fra udenlandsk arbejdskraft

FLC kan ikke nikke genkendende til den kritik, som vikarbureauet Bluecollar kommer med, om, at nogle FLC-underleverandører opererer på kanten af løndumping.

Lykke Friis moderator til Fehmarnbelt Days 2023

Årets Fehmarnbelt Days afholdes i Rødbyhavn til juni i år. Supereuropæeren Lykke Friis skal være moderator til konferencedagen.

Ledige job