Hjælp til selvhjælp

Der er langt imellem unge, der har lyst til at tage en erhvervsuddannelse. Især struktør- og lagerelever er svære at finde. Dem har Femernprojektet imidlertid hårdt brug for. Ikke mindst fordi bygherren, Femern A/S, har forpligtet sig på, at uddanne i alt 500 lærlinge i løbet af byggeriet.

Nu rækker FLC ud til FGU-skolerne (Forberedende Grunduddannelse) for på den måde at udvide rekrutteringsgrundlaget til de pressede uddannelser. Det er positivt for både FGU, for erhvervsskolerne, for entreprenøren og ikke mindst for de mange unge, der nu ad omveje kommer på sporet i retning mod uddannelse og arbejdsmarked. Vi kan jo godt.

Tak for pladsen i indbakken og tak for opmærksomheden.

Bernt Hertz Jensen
Redaktør

Årets tunnelpriser uddelt

Den internationale tunnelsammenslutning, ITA, har uddelt årets Tunnel Awards. Vinderprojektet har foreløbig været mere end 60 år undervejs.

Dansk firma bag elektrisk to tons dumper

HG Machines har lanceret en 100 procent elektrisk to tons dumper, der kan måle sig med dumpere med forbrændingsmotor.

Brændt affald erstatter stabilgrus som bærelag

Vejdirektoratet vil som forsøg erstatte sand og grus med slaggegrus fra affaldsforbrænding som bærelag under ladeparker på Sydsjælland.

FGU-skoler leverer lærlinge til Femern-byggeri

Samarbejde mellem FLC og FGU-skolerne baner vej for rekruttering af lærlinge.