Femernprojektet rykker Lolland

Kystlinjen er rykket 300 meter mod syd ved byggepladsen i Rødbyhavn. Og Danmarkshistoriens største anlægsprojekt rykker Lolland fra forkætret udkant til infrastrukturelt knudepunkt. Allerede i dag er fuld gang i hotelbyggeriet i Rødbyhavn, og der kommer mere til. Bach Gruppens planer om et stort hotel- og kontorkompleks på havnekajen vidner om, at fremtiden tegner lys. Hvis altså der er noget at bygge den af. Miljøstyrelsen er nu  kommet råvarebranchen i møde ved selv at påtage en del af det bøvl, der følger med at søge indvindingtilladelser til havs, så det lysner også på den front.

Tak for opmærksomheden og pladsen i indbakken.

Bernt Hertz Jensen
Redaktør

Hotel- og kontorprojekt i Rødbyhavn sendes i høring

Lolland Kommune sender nu en ny lokalplan for i høring for at give Bach Gruppen mulighed for at opføre et stort hotel- og kontorprojekt på Vestre Kaj i Rødbyhavn.

Miljøstyrelsen kommer råstofbranchen i møde

Miljøstyrelsen vil nu selv sørge for den seismiske kortlægning i forbindelse med indvindingstilladelser. Styrelsen opfordrer til at indsende ansøgninger løbende, i stedet for at vente til tilladelserne udløber i 2025.

FBC har udgravet ni millioner kubikmeter tunnelrende

70 procent af gravearbejdet til tunnelrenden er overstået. Tilbage ligger fire millioner kubikmeter havbund, der skal graves op. Og det er ”de svære sager”.

NINA sørger for arbejdssikkerheden offshore

FBC har siden starten på arbejdet i 2020 kun haft én arbejdsulykke, og de sidste over to millioner arbejdstimer helt uden ulykker. Sikkerhedsprogrammet NINA (No Injuries No Accidents) er baggrunden for succesen.