Femernbælt-regionen vokser frem

Lolland er blevet større. Kystlinjen er rykket 500 meter længere ud i Østersøen, og det gamle dige er nu en knold på vejen, der skal passeres på vej ud i det nyindvundne land.

Rødby er også blevet større. Den gamle købstad og færgeby plejede at have omkring 2.000 indbyggere. Nu er der allerede flyttet over 600 nye ind i den midlertidige tunnelby på byggepladsen, og der er ligeså mange på vej. Og længere inde i landet skyder yderligere 500 midlertidige boliger op. Det er vækst, der er til at tage og føle på.

Tyskland rykker tættere på Danmark, og Femerntunnelen kommer til at binde en helt ny region sammen. Derfor skal danske og tyske virksomheder allerede nu række ud til hinanden, indgå partnerskaber og skabe nye faste forbindelser. Det er der den fremtidige vækst skal komme fra. Og fremtiden er i fuld gang.

Tak for pladsen i din indbakke – og tak for at læse med.

Bernt Hertz Jensen
Redaktør


Tunnelby halvvejs færdig

636 beboere er flyttet ind i den modulopførte tunnelby, FLC Village. Den midlertidige by i byen i Rødbyhavn skal stå helt færdig i 2024. Til den tid skal der kunne bo over 1.300 tunnelarbejdere i byen midt på byggepladsen.

FB-Suppliers har kig på Tyskland

Samarbejde på tværs af Femern Bælt er en fordel for både tyske og danske virksomheder. Og den regionale integration rækker langt ud over 2029, når tunnelen står færdig. Netværksorganisationen FB-Suppliers har allerede blikket rettet sydover.

Vejdirektoratet får tilbud fra flere små entreprenører

Udbudsmaterialet til små og mellemstore entreprenørvirksomheder er blevet skåret ned til et minimum. Det har gjort det nemmere for også mindre leverandører at byde ind på Vejdirektoratets anlægsopgaver.

Femern A/S ansætter bæredygtighedsdirektør

Femern A/S opretter ny bæredygtighedsdivision. Emilie Juel-Helwig er ansat som bæredygtighedsdirektør. Hun har en baggrund som bæredygtighedsdirektør i Pension Danmark og som rådgiver for Mogens Lykketoft i FN.

Femernbyggeriets eget rekrutteringskontor

Fra en skurvogn ved byggepladsen i Rødbyhavn hjælper de fem medarbejdere i Femern Agency Femern-entreprenørerne med at skaffe den arbejdskraft og de lærlinge, de har brug for.

500 nye modulboliger på vej ved Lalandia

Adapteo har netop sat gang i byggeriet af 500 nye, midlertidige modulboliger. Grunden på 45.000 kvadratmeter har de lejet af naboen, feriecentret Lalandia. De nye boliger markerer begyndelsen på Adapteos tredje projekt i forbindelse med byggeriet af Femern-tunnelen. Byggeriet ventes færdigt i januar 2023.

Fuld radiodækning under Femern Bælt

Både mobiltelefoner og tablets, gps og bilradioen vil virke i Femern tunnelen. Radiodækningen er nemlig en kritisk del af sikkerhedsberedskabet. Men det er ikke helt ligetil at få bilradioen til at spille 40 meter under havet, fortæller teleanalytiker Torben Rune.