Europæisk vækstmotor

EU’s Interreg-udvalg har netop bevilget knap en kvart milliard kroner til 14 nye dansk-tyske samarbejdsprojekter. Det beviser tydeligt, at Femernprojektet er meget mere end bare et infrastrukturprojekt. Femerntunnelen vil fysisk binde Syddanmark og Nordtyskland sammen i en samlet Femern Bælt-region, der bliver et knudepunkt for både transport og logistik og grøn omstilling.

En kommende permanentgørelse af tunnelelementfabrikken vil ydermere slå Femern Bælt regionen fast som epicenter for kommende mega-infrastrukturprojekter over hele Europa.

90 virksomheder i Region Sjælland har allerede været gennem vækstprogrammet Femern Change Zealand, så Syddanmarks erhvervsliv er allerede i fuld sving med integrationen. Nu venter vi på, at det nordtyske erhvervsliv også melder sig banen.

Tak for at læse med, og hav en rigtig god weekend.

Bernt Hertz Jensen
Redaktør

EU-millioner til dansk-tysk Femern-samarbejde

EU bidrager med millionstøtte til et nyt projekt med fokus på Femern Bælt-forbindelsen. Konkret skal det gøres i samarbejder med studerende og dansk-tyske virksomheder på tværs af Femern Bælt.

Den røde løber rulles ud for tunnelarbejdere

FLC har udlagt røde måtter overalt på tunnelbyggepladsen. De forebygger både faldulykker og holder byggepladsen pæn.

Stor interesse for Femern-vækstprojekt

90 virksomheder har fået hjælp og sparring til at få forretning ud af Femernprojektet. Programmet kører året ud, og der er stadig åbent for tilmelding.

Maturix leverer måleudstyr for millioner til Femern

Den danske tech-virksomhed Maturix har netop vundet kontrakten på avanceret måleudstyr, der kan overvåge betons hærdningsproces. Systemet skal bruges til både tunnelportal og -elementer.

Dansk firma bag elektrisk to tons dumper

HG Machines har lanceret en 100 procent elektrisk to tons dumper, der kan måle sig med dumpere med forbrændingsmotor.

Brændt affald erstatter stabilgrus som bærelag

Vejdirektoratet vil som forsøg erstatte sand og grus med slaggegrus fra affaldsforbrænding som bærelag under ladeparker på Sydsjælland.

International skole skaffer udenlandsk arbejdskraft

Lolland International School er en vigtig driver for både rekruttering af arbejdskraft og bosætning til Lolland. Inspektøren drømmer om 200 elever mod de 100 i dag – og kommunen bakker op.

Femern-charmeoffensiv fra ladcykel

Femern A/S har sat en charmeoffensiv ind, og nu kommer kommunikationen helt ud til borgerne – på Christianiacykel.

FGU-skoler leverer lærlinge til Femern-byggeri

Samarbejde mellem FLC og FGU-skolerne baner vej for rekruttering af lærlinge.

Tysk forbundsdomstol afviser Femern-klager

Den tyske forbundsforvaltningsdomstol i Leipzig afviste sent onsdag, at der skal gennemføres ny miljøkonsekvensvurdering af Femerntunnelen. Dermed er det sidste juridiske punktum sat i sagen.

Årets tunnelpriser uddelt

Den internationale tunnelsammenslutning, ITA, har uddelt årets Tunnel Awards. Vinderprojektet har foreløbig været mere end 60 år undervejs.