En lille del af noget stort

Femernbyggeriet er en stor mundfuld – især for små og mellemstore underleverandør-virksomheder. Men det behøver ikke at betyde, at man ikke skal tage en lille bid, hvis lejligheden byder sig. Det er meldingen fra direktøren i fonden Femern Belt Development, der i knap 15 år har lobbyet for, at danske virksomheder skal have vækst og forretning ud af Femern-byggeriet.

Et eksempel er vikarbureauet Jobteam, der har rakt ud til Femern Belt Suppliers og sine kolleger i vikarbranchen. Man skal vide, hvad man er god til, og tro på at det rækker – så kan man altid finde nogle andre, der kan løfte det, man ikke selv har kræfter til.

Tak for at invitere ind i indbakken og rigtig god weekend.

Bernt Hertz Jensen
Redaktør

Femern-lobbyist: Sådan kommer danske virksomheder forrest

Fonden Femern Belt Development har siden 2008 arbejdet for, at Femernprojektet skal give vækst i danske virksomheder. Direktør Stig Rømer Winther har været med fra start og kan i dag næsten overskue projektet.

30 kilometer højspændingskabel på vej til tunnelen

Energinet er så småt kommet i gang med arbejdet med at lægge de højspændingskabler, der skal forsyne Femerntunnelen med strøm.

Vikarbranchen skal løfte i flok til Femern

Vikarbureauet Jobteam er på jagt efter faglærte og ufaglærte til arbejde på Femern-projektet. Den opgave er så stor, at den skal løses i fællesskab med de andre vikarbureauer.

Investerer 100 millioner i lollandsk badehotel

Investorerne bag Hages Badehotel i Rødbyhavn har kastet mere end 100 millioner kroner i Sydlolland. De tror på potentialet – også efter tunnelåbningen i 2029.

3F er uenig i FBC’s ulykkesstatistik

Det er utroværdigt, når FBC opgør det til, at der er arbejdet tre millioner timer uden ulykker på Femern-projektet, mener 3F-næstformand. Underleverandørerne tæller nemlig ikke med i statistikken.

Tre millioner arbejdstimer uden ulykker

FBC-konsortiet, der blandt andet står for udgravningen af tunnelrenden, har rundet en markant milepæl. Der er nå gået tre millioner arbejdstimer uden arbejdsulykker.

Januarstorm var nådig ved Femnernbyggeri

FLC fik sikret byggepladsen i Rødbyhavn i tide, og årets første storm var så hensynsfuld at ramme på en weekend, så det ikke fik stor indvirkning på arbejdet. Et enkelt af FBC’s skibe måtte søge havn et par timer.

Efter- og videreuddannelse af lønmodtagere halveret siden finanskrisen

Når der er høj aktivitet på arbejdsmarkedet, er der ikke tid til efteruddannelse. Og når aktiviteten en gang falder, er der ikke råd.

Informationsmøder om Ringsted-Femern-banen

Arbejdet med at opgradere jernbanestrækningen mellem Ringsted og Femern er allerede i fuld gang, og i år sætter Banedanmark gang i en række arbejder på Lolland. Det kan man blive klogere på på to informationsmøder.

Kunstig intelligens og droner finder skader i beton

Alexandra Instituttet har, i partnerskab med Sund & Bælt Holding A/S, lanceret en løsning, der bruger droner og kunstig intelligens til inspektion af betonkonstruktioner.

Femern-opgaver kræver synlighed

En synlig placering giver opgaver. Det oplever man hos bilforhandleren AutoCentro i Rødbyhavn.

Ledige job