Danmark skal have en national råstofplan

Regelmæssige læsere af FemernReport vil vide, at grus, sand og sten er presset ressource i Danmark. Der er ikke udsigt til bedring, idet ressourcen ikke kan fornyes. Der kommer simpelthen ikke mere grus, når graven er tømt.

Senest har Region Sjælland afvist at revidere sin råstofplan til trods for, at flere udlagte gravearealer er ved at være tømt. Det fører til spildtid ved de grusgrave, der endnu kan levere og også til forøget CO2-belastning, fordi lastbilerne nu skal tilbagelægge flere kilometer for at hente råstoffer til bygge- og anlægsprojekter.

Presset på råstofressourcerne er et nationalt problem, der kalder på en national løsning, som det også ønskes af råstof- og bygge- og anlægsbranchen.

Tak for at læse med og tak for opmærksomheden.

Bernt Hertz Jensen
Redaktør

Sjællandske entreprenører skal køre længere efter råstoffer

Flere grusgrave på Sjælland er ved at være udtømte, og der er stort pres på ressourcerne. Alligevel vil Region Sjælland ikke revidere råstofplanen, og det kan føre til længere transporttid og mere import.

Ny analyse: Politikerne forfordeler tekniske erhvervsuddannelser

SOSU-uddannelserne er gået fri af nedskæringer og besparelser. Erhvervsskolerne har derimod mistet over 1,5 mia. kr. siden 2015. Erhvervsskolerne mangler akut 2,5 milliarder kroner, viser ny analyse fra SMVdanmark.

Tre nye broer på vej på Femern

På den tyske side af Femern Bælt skrider arbejdet frem. Arbejdshavnen er næsten klar til brug, tunnelportalen er ved at være synlig, og tre nye vej- og jernbanebroer er på vej.

Over 500 naboer på tunnelbesøg

Femern A/S bød søndag mere end 500 gæster indenfor på tunnelbyggepladsen i Rødbyhavn.

Annonce