Brug betonen igen

Der går i runde tal to millioner kubikmeter tilslag i form af sten, sand og grus alene til Femerntunnelen. Og de råstoffer er en knap ressource. Faktisk forventes det, at grusgravene løber tør med udgangen af dette århundrede.

Samtidig er fremstillingen af den cement, der får betonen til at hænge sammen, en enorm CO2-belastning, så der er al mulig grund til at se på, om affaldsbeton kan knuses og bruges igen som tilslag til nye konstruktioner. Det vil både lette presset på råstofreserverne og give mere valuta for den CO2, der er blevet udledt ved fremstillingen.

Livscyklusanalyser, cirkulær økonomi og cradle-to-cradle-tænkning er ikke bare fremtiden – det er en forudsætning for fremtiden.

Tak for at invitere indenfor i indbakken og tak for at læse med.

Bernt Hertz Jensen
Redaktør

Første tunnelelement i produktion

Lige nu arbejdes der på første segment af det første tunnel-element.

DB Netz sætter gang i Femern-jernbane

Til sommer skydes udbuddet af anlægsarbejdet på jernbanen på Femern i gang. Deutsche Bahn inviterer nu til digital leverandørdag.

Råstofferne slipper op i år 2100

I Region Sjælland er der med det nuværende forbrug og antal råstofgrave råstoffer nok til år 2100.

Beton genanvendes som regel bedst som tilslag

Beton er blandt de største affaldsfraktioner i Danmark. Men hvordan kan beton bedst indgå i den cirkulære økonomi og hvornår er klimapotentialet størst, når det bliver til affald?

Annonce