Bomber under Sund & Bælt

Bomber i Sund & Bælt

En bombe fra anden verdenskrig blev uskadeliggjort i Femern Bælt mandag ved en kontrolleret sprængning. Knap så meget kontrol havde Sund & Bælt over den bombe, de sprang, da de satte et udbud i gang om en Kattegatforbindelse, der ikke er politisk opbakning til. Med samme elegance og graciøsitet som et billigt køleskab måtte Sund & Bælt trække udbuddet tilbage, fordi det havde afstedkommet ”debat”.

Fra 2023 stilles der krav om bæredygtighed i bygningsreglementet. Det har fået betonbranchen op af stolen, og nu skal Bæredygtig Beton ud over stepperne.

Tak for din tid og pladsen i indbakken. Og rigtig god weekend.

Bernt Hertz Jensen
Redaktør

Kontrolleret sprængning efter planen

En ueksploderet bombe fra anden verdenskrig blev mandag eftermiddag sprængt bort i nærheden af tunnelrenden. Se video her.

Sund & Bælt trækker Kattegat-udbud tilbage

Efter en del forvirring trækker Sund & Bælt nu udbuddet om konsulentydelser til Kattegatforbindelse tilbage.

Copenhagen Capacity udvider på Sydsjælland

Copenhagen Capacity udvider med en permanent medarbejder på Sydsjælland der skal hjælpe med at få Syddanmark på verdenskortet.

Bæredygtig beton kalder til konference

Bæredygtig Beton-initiativet arbejder for, at betonbyggeriets CO2 skal være halveret i 2030. Til november afholder initiativet sin anden konference, hvor der skal gøres status på målsætningen.

Gyldne tider for ejendomsmarkedet på Lolland

Femernbyggeriet giver godt gang i ejendomsudlejningen på Lolland. I resten af Danmark truer krisen.

Udgravninger giver ny viden om stenalderen

10 års arkæologiske undersøgelser i forbindelse med anlægsarbejdet har givet værdifuld viden om livet i stenalderen og dannet grundlag for skabelsen af stenalderpigen Lola.

Tyskland skal have øjnene op for Femern-integration

Hansebelt vil bruge Femern projektet som løftestang for mere regionalt samarbejde hen over Femern Bælt. En garvet Tysklandskender mener dog, der kommer til at gå lidt tid endnu.

Nu kommer 3D-printerdroner til byggeriet

Bier og hvepse er inspirationskilden til en sværm af samarbejdende og 3D-printende droner. De flyvende robotter samarbejder om at printe 3D-emner til at bygge eller reparere konstruktioner fra luften.

Fjernvarmepligt på 500 midlertidige boliger frustrerer

Adapteo, der skal opføre 500 midlertidige modulboliger til tunnelarbejdere i Rødbyhavn, kan ikke umiddelbart få dispensation fra lokalplanens krav om tilslutning til fjernvarme.