Betonbranchen på CO2-jagt

Bygge- og anlægssektoren står for omkring en tredjedel af Danmarks totale CO2-udledning. Der er således ingen tvivl om, at hvis vi skal nå målsætningen om at bringe CO2-udleningen ned med 70 procent, så skal branchen ind i kampen.

Bæredygtig Beton initiativet barsler med en ny branchevejledning, så CO2-aftrykket fra bygninger, veje, broer og tunneler kommer ned.

Samtidig har Aalborg Portland taget et nyt pilotanlæg til CO2-fangst i brug. Det vil gøre det muligt at opsamle CO2 fra cementproduktion i stedet for at slippe den ud i atmosfæren.

Beton er et fantastisk materiale, der skal bruges med omtanke. Og omtanken er i fuld gang.

Tak for at læse med og rigtig god weekend.

Bernt Hertz Jensen
Redaktør

Sidste chance for høringssvar til beton-branchevejledning

Bæredygtig Beton initiativet har sendt en branchevejledning om designoptimering af betonkonstruktioner i høring. Mandag er deadline for at give sin mening til kende.

Lolland International School har vokseværk

Danmarks første internationale folkeskole i Maribo nærmer sig de 100 elever, den oprindeligt er dimensioneret til. Derfor foreslår Lolland Kommune nu at ændre skolens vedtægter, så elevtallet opjusteres til 120.

Lokal tilstedeværelse giver forspring til ordrer

Det kan både styrke salget og netværket for virksomhederne at være fysisk til stede i Rødbyhavn.

Danmarks største CO2-udleder vil fange CO2

Aalborg Portland vil nu begynde at fange CO2 på fabrikken i Aalborg med et nyt pilotanlæg til CO2-fangst.

Vejdirektoratet og Banedanmark implementerer InfraLCA

De to store statslige infrastrukturstyrelser, Banedanmark og Vejdirektoratet, implementerer nyt værktøj til at beregne CO2-aftryk på infrastrukturprojekter

Virksomheder skal passe på med kassekreditten

Virksomhederne trækker på kassekreditten som aldrig før – blandt andet for at mellemfinansiere. Men det er en farlig kurs, advarer SMVdanmark, der i stedet foreslår at man afskediger personale, som man ikke har opgaver til.

Konkursrekord i bygge- og anlægsbranchen

I de 13 år, SMVdanmark har ført konkursstatistik, har antallet af konkurser i bygge- og anlægsbranchen aldrig været højere. Og det bliver værre endnu, varsler en ny analyse.

Produktionshal tæt på at være færdig

FLC’s elementfabrik ventes klar til støbning af første tunnelelement efter nytår.

Tysk side skal nok indhente den danske

Det er et år siden, første spadestik til Femernforbindelsen blev taget på den tyske side. Der er sket meget på det år, og byggepladsen fylder nu ganske godt i landskabet på øen Femern.

Femern-klagesag for retten i Leipzig

En klagesag anlagt af naturbeskyttelsesorganisationen Naturschutzbund Deutschland (NABU) og foreningen Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung kommer i dag for retten ved den tyske forbundsforvaltningsdomstol.

Første inspektion af Femernbyggeriet

Rina Denmarks inspektør har været på inspektionsbesøg på Femernbyggeriet. Formålet med inspektionen var at kontrollere, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de gældende europæiske standarder.