Arbejdsro

Den føderale tyske forvaltningsdomstol afviste i går en klagesag anlagt af to miljøorganisationer. Domstolen slog fast, at Femern A/S har kompenseret tilstrækkeligt for at udgrave tunnelrende tæt på nogle beskyttede stenrev i Femern Bælt. Dermed er det sidste juridiske punktum for Femerntunnelen sat, og Femern A/S kan koncentrere sig om at bygge verdens længste sænketunnel.

Politisk er der også udsigt til, at der kommer ro på – eller i det mindste en hånd på rattet. Danmark har nemlig efter 42 dages forhandlinger fået en ny regering. Det bliver den forholdsvis ubeskrevne Thomas Danielsen fra Venstre, der bliver transportminister og dermed ansvarlig for Femernprojektet.

God læselyst og tak for at invitere FemernReport indenfor i indbakken.

Bernt Hertz Jensen
Redaktør

Tysk forbundsdomstol afviser Femern-klager

Den tyske forbundsforvaltningsdomstol i Leipzig afviste sent onsdag, at der skal gennemføres ny miljøkonsekvensvurdering af Femerntunnelen. Dermed er det sidste juridiske punktum sat i sagen.

Stor interesse for Femern-vækstprojekt

90 virksomheder har fået hjælp og sparring til at få forretning ud af Femernprojektet. Programmet kører året ud, og der er stadig åbent for tilmelding.

Maturix leverer måleudstyr for millioner til Femern

Den danske tech-virksomhed Maturix har netop vundet kontrakten på avanceret måleudstyr, der kan overvåge betons hærdningsproces. Systemet skal bruges til både tunnelportal og -elementer.

International skole skaffer udenlandsk arbejdskraft

Lolland International School er en vigtig driver for både rekruttering af arbejdskraft og bosætning til Lolland. Inspektøren drømmer om 200 elever mod de 100 i dag – og kommunen bakker op.