Klagevejledning

Klager over det redaktionelle indhold kan sendes til info@femernreport.com eller til FemernReport, Tværgade 20, 4800 Nykøbing F., att. redaktionsledelsen. Der kan også klages til Pressenævnet. Klagevejledning og presseetiske regler kan ses på www.pressenaevnet.dk

Klagefristen er 12 uger.