Kæmpesten placeret ved udsigtsplatform

Der er nu fundet en permanent placering for de to kæmpesten på tilsammen 60 ton, som i august blev fundet ud for den tyske kyst i forbindelse med udgravningen af tunnelrenden.

Stenene er blevet placeret for enden af GL. Badevej i Rødbyhavn ved siden af udsigtsplatformen til byggeriet af Femern Bælt-tunnelen.

– Det var nogle, som på vores Facebook-side foreslog, at vi placerede stenene her, og det råd har vi valgt at følge, siger Andrew Crone-Langkjær, kommunikationskonsulent, Femern A/S.

Flækkede i to dele
Det var Fehmarn Belt Contractors (FBC), som stødte på stenene under udgravningen af den rende, hvor Femern Bælt-tunnelen skal sænkes ned.

Heldigvis flækkede stenen i to næsten lige store dele under udgravningen, hvilket gjorde det væsentligt nemmere for entreprenøren at få stenene op til overfladen ved hjælp af byggeriets største gravemaskine Magnor.

Stenens samlede volumen vurderes til at være omkring 28 kubikmeter med en vægt på lidt over 60 ton. Det svarer omtrent til vægten af tre bybusser.

Med en kran og to lastvogne er stenene nu blevet flyttet fra arbejdshavnen i Rødbyhavn, hvor de har ligget siden august, til udsigtsplatformen.

1-2 milliarder år gammel
Femern A/S efterspurgte i forbindelse med fundet af den 60 ton tunge sten oplysninger om stenens alder, type og oprindelse.

– Der var masser, der skrev til os på vores Facebook-side, og vi har haft en geolog til at bekræfte oplysningerne og undersøge stenen. De fleste havde faktisk ret i, at typen af granit er gnejs, fortæller Andrew Crone-Langkjær.

Stenen er kommet til Femern Bælt med isen fra de skandinaviske grundfjeldsområder under den sidste istid for cirka 20.000 år siden.

Stenen vurderes dog at være 1-2 milliarder år gammel, da gnejsen vurderes at være opstået fra en omdannet bjergart fra jordens glødende indre.

Ny infopavillon
Foruden stenene har Femern A/S også opsat en pavillon ved siden af udsigtsplatformen med informationsplakater om Femern-projektet.

– Det er en mobil pavillon, som vi kan flytte på. Men lige nu vil vi gerne have den stående ved udsigtsplatformen for at give et godt alternativ til vores udstillingscenter, så der er lidt mere end bare udsigtsplatformen, og at der er lidt mere reel information, fortæller Andrew Crone-Langkjær.

Det er dog stadig planen at nytænke udsigtsplatformen, så besøgende har mulighed for at komme tættere på byggeriet.

– Vi kigger på løsninger, hvor man kommer tættere på og højere op, så man kan se mere. Men vi har ikke lagt os fast på nogen løsning endnu, siger Andrew Crone-Langkjær.