Halv million kvadratmeter havn er en nicheopgave

Blue Water er en storspiller inden for shipping-, transport- og logistikløsninger. Arbejdshavnen ved Femernbyggeriet er deres hidtil største opgave inden for havnedrift.

Vil du have hele historien?

Med adgang til Femern Report er du opdateret på alle nyheder om byggeriet Femern forbindelsen.