Folketingspolitiker: Elementfabrikken bliver i Rødbyhavn

Folketingspartierne bag forliget om Femernforbindelsen er klar til at sætte gang i den miljøkonsekvens-undersøgelse, der skal bane vejen for at elementfabrikken i Rødbyhavn kan fortsætte, når Femerntunnelen er færdig i 2029. Det fortæller Kasper Roug, der er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.

Orientering fra Sund & Bælt
Forligskredsen, der udgøres af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, fik onsdag en orientering fra Sund & Bælt. Statens holdingselskab fortalte her om, hvordan processen for en permanentgørelse af fabrikken kan forløbe.

En permanentgørelse af elementfabrikken vil kræve en ændring af anlægsloven for Femernforbindelsen. I Den gældende anlægslov står der nemlig, at alle anlæg skal nedtages og området genoprettes, når først tunnelbyggeriet er i mål. Herunder også den fabrik, der skal støbe de elementer, tunnelen skal bygges af.

Kræver ændring af anlægslov
Første skridt på vejen hen imod en ændring af anlægsloven er at sætte gang i en miljøvurdering, og det arbejde kan sættes i gang allerede til sommer. Selve lovændringen vil så kunne komme til afstemning i Folketinget i næste Folketingssamling – altså efter oktober 2023.

Fabrik til seks milliarder kroner
Sund & Bælt har tidligere anslået, at alene elementfabrikken udgør omkring ti procent af de cirka 60 milliarder kroner, tunnelen ventes at løbe op i. Det er med andre ord en fabrik til seks milliarder kroner, der nu ser ud til at kunne videreføres. Og det er der meget fornuft i, siger Kasper Roug, der er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet:

– Det vil koste omkring en milliard at rive den ned igen, og det vil ikke give mening. Vi står for at skulle bygge havnetunnel i København, en mulig Kattegatforbindelse og fundamenter til en masse havvindmøller. Man vil kunne producere langt billigere, hvis vi allerede har fabrikken. Og fabrikken er jo allerede betalt – og afskrevet, så det vil være en rigtig god forretning, fortæller Kasper Roug, der både er valgt og bor på Lolland.

Staten beholder ejerskabet
Ifølge oplægget fra Sund & Bælt arbejdes der på en model, hvor det stadig er den danske stat, der er ejer af fabrikken. Så kan en ekstern investor få en koncession til at drive den videre i en årrække mod at garantere, at staten kan disponere fabrikken, når der er brug for den til store, nationale infrastrukturprojekter.

Arbejdshavnen ud for byggepladsen i Rødbyhavn er også en del af pakken, når elementfabrikken skal drives videre i fremtiden. Og det er ifølge Kasper Roug lidt af et scoop:

– Det er jo en af Danmarks største industrihavne. I resten af landet er havnene efterhånden blevet til boligområder, men her ligger havnen lige op til industriarealet, og det vil gøres det meget lettere at skibe store elementer ud, siger han.

Intet tyder på modstand
Kan der opnås flertal til en ændring af anlægsloven?

– Ja, det er min personlige og klare forventning. Der er intet, der tyder på, at der vil være modstand fra nogen partier, siger Kasper Roug.