Første spadestik til tunnel i Københavns Nordhavn

Den nye Nordhavnstunnel bliver en forlængelse af Nordhavnsvejstunnelen og skal skabe bedre og mere direkte adgang til byudviklingsområderne i indre og ydre Nordhavn i København. Projektet er nu så langt, at transportminister Thomas Danielsen, overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, Københavns Kommune, og administrerende direktør Anne Skovbro i By & Havn torsdag den 11. maj 2023 kunne tage det første spadestik til tunnelen.

En milepæl
Spadestikket er en milepæl for projektet og blev fejret ved et arrangement på byggepladsen i Nordhavn, hvor omkring 100 personer deltog i markeringen.

Selve tunnelbyggeriet kan snart gå i gang for alvor, da stort set alle de indledende arbejder er afsluttet.

– Med forlængelsen af Nordhavnsvejstunnelen bliver det nemmere for beboere og pendlere at komme til og fra Nordhavn, og tunnelen flytter også den tunge trafik væk fra gaderne på Østerbro. Samtidig er tunnelen fremtidssikret i forhold til fremtidens infrastrukturbeslutninger, da tunnelen er gjort klar til, hvis vi beslutter at bygge en Østlig Ringvej, siger transportminister Thomas Danielsen (V) i en pressemeddelelse.

I Københavns Kommune, som overtager tunnelen når den står færdig, er der stor tilfredshed med, at projektet nu er i gang.

Binder ny bydel sammen
– Nordhavnstunnelen bliver et kæmpe plus for københavnerne og for udviklingen af Nordhavn som en endnu større bydel med mange tusinde beboere og arbejdspladser. Den sikrer, at vi får bundet den nye bydel sammen med resten af byen, ligesom den fjerner store dele af den tunge trafik fra Østerbros gader. Sidst men ikke mindst baner tunnelen vejen for den kommende Østlig Ringvej, der vil aflaste trafikken i centrum og gøre luften renere for københavnerne, siger overborgmester i København, Sophie Hæstorp Andersen (S)

Endnu lettere transport
Helt fra start har der været et tæt samarbejde mellem Vejdirektoratet og By & Havn

– Med den næste etape af Nordhavnstunnelen går udviklingen af området ind i en helt ny periode. De første faser af metroen og cykelstierne er allerede velfungerende i Nordhavn. Med denne tunnel bliver vejtransporten endnu lettere, blandt andet for lastbiler til den fremtidige containerterminal og Unicefs verdenslager og selvfølgelig ikke mindst for de mange beboere og arbejdspladser, der allerede er her og de mange, som kommer i fremtiden, siger Administrerende direktør Anne Skovbro fra By & Havn.


Fakta om Nordhavnstunnelen
Nordhavnstunnelen bliver en 1,4 kilometer lang tunnel, som skal skabe mere direkte adgangsforhold til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn. Adgangen til havneaktiviteterne i området bliver også forbedret og en stor del af den tunge trafik vil blive flyttet væk fra det øvrige vejnet på Østerbro.

Vejdirektoratet anlægger Nordhavnstunnelen i samarbejde med Københavns Kommune og By & Havn.

BESIX – MT Højgaard JV er entreprenør på opgaven.