Femernforbindelsen kan tredoble togtrafikken over Øresund

Øresundsbro Konsortiet venter at trafikken med godstog over Øresund vil stige med 200-300 procent, når Femernforbindelsen tages i brug i 2029.

Vil du have hele historien?

Med adgang til Femern Report er du opdateret på alle nyheder om byggeriet Femern forbindelsen.