Femern A/S har allerede hevet disse 60 tons sten op fra havbunden i forbindelse med udgravningen af tunnelrenden. Men 150.000 tons kampesten bliver svære at finde

Femern A/S har allerede hevet disse 60 tons sten op fra havbunden i forbindelse med udgravningen af tunnelrenden. Men 150.000 tons kampesten bliver svære at finde. Arkivfoto: Birgitta Andersen

Svært at finde 150.000 tons kampesten til nyt stenrev

Femern A/S er i markedet for at skaffe 150.000 tons kampesten til at etablere 42,5 hektar rev. Men stenene kan ikke fiskes op fra havbunden, og de må ikke komme fra stenbrud. Og hvor skal de så komme fra?