Anlæg af vej og cykelsti

I dag tager anlægsnormerne og -standarderne – altså hvor meget sand, grus og sten, der skal bruges – afsæt i vejreglerne. De parametre er til gengæld mindre vigtige på mindre belægninger som eksempelvis cykelstier, som ses i højre side af billedet. Foto: Region Midtjylland

Meget at spare på råstofferne i anlægsarbejder

Der kan bruges langt mindre stabilgrus og sand, når vi for eksempel laver parkeringspladser, cykelstier eller gågader. Præcis hvor meget, der kan spares, vil OKNygaard og Region Midtjylland nu finde ud af. De foreløbige erfaringer er gode.