Femern A/S har allerede hevet disse 60 tons sten op fra havbunden i forbindelse med udgravningen af tunnelrenden. Men 150.000 tons kampesten bliver svære at finde

Femern A/S har allerede hevet disse 60 tons sten op fra havbunden i forbindelse med udgravningen af tunnelrenden. Men 150.000 tons kampesten bliver svære at finde. Arkivfoto: Birgitta Andersen

Svært at finde 150.000 tons kampesten til nyt stenrev

Femern A/S er i markedet for at skaffe 150.000 tons kampesten til at etablere 42,5 hektar rev. Men stenene kan ikke fiskes op fra havbunden, og de må ikke komme fra stenbrud. Og hvor skal de så komme fra?

Anlæg af vej og cykelsti

I dag tager anlægsnormerne og -standarderne – altså hvor meget sand, grus og sten, der skal bruges – afsæt i vejreglerne. De parametre er til gengæld mindre vigtige på mindre belægninger som eksempelvis cykelstier, som ses i højre side af billedet. Foto: Region Midtjylland

Meget at spare på råstofferne i anlægsarbejder

Der kan bruges langt mindre stabilgrus og sand, når vi for eksempel laver parkeringspladser, cykelstier eller gågader. Præcis hvor meget, der kan spares, vil OKNygaard og Region Midtjylland nu finde ud af. De foreløbige erfaringer er gode.