Sagen om 28 russiske søfolks arbejde for FBC uden arbejdstilladelse kan nu komme for Højesteret.

Sagen om 28 russiske søfolks arbejde for FBC uden arbejdstilladelse kan nu komme for Højesteret. Arkivfoto: Anders Knudsen

Sag om russiske søfolk på Femern-arbejde klar til Højesteret

Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til, at Rigsadvokaten kan anke frifindelsen af 28 russiske søfolk, der var tiltalt for at overtræde udlændingeloven, da de arbejdede for FBC i 2020 og 2021, til Højesteret. Sagen har stor principiel betydning.