Når Femernforbindelsen åbner, så ventes trafikken med godstog hen over Danmark at stige. Og det skal det danske jernbanenet nok kunne klare, melder Banedanmark. Her en visualisering af et godstog på vej over den ny Guldborgsundforbindelse

Når Femernforbindelsen åbner, så ventes trafikken med godstog hen over Danmark at stige. Og det skal det danske jernbanenet nok kunne klare, melder Banedanmark. Her en visualisering af et godstog på vej over den ny Guldborgsundforbindelse. Visualisering: Banedanmark.

Danmark klar til tredoblet trafik med godstog fra Sverige

Der er tilstrækkelig kapacitet på det danske jernbanenet, selv hvis trafikken med godstog over Øresund skulle stige med 200 – 300 procent.

Femerntunnelen er en del af den kommende jernbanekorridor mellem København og Hamburg. Første del fra København til Ringsted er taget i brug.

Femerntunnelen er en del af den kommende jernbanekorridor mellem København og Hamburg. Første del fra København til Ringsted er taget i brug. Illustration: Femern A/S Visualisation of the railway section. Visualisierung einer Eisenbahnröhre.

Første inspektion af Femernbyggeriet

Rina Denmarks inspektør har været på inspektionsbesøg på Femernbyggeriet. Formålet med inspektionen var at kontrollere, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de gældende europæiske standarder.