Råstoffer som grus og sten fra danske grusgrave er efterhånden en mangelvare – især på Sjælland. Alligevel vil Region Sjælland ikke revidere den gældende råstofplan.

Råstoffer som grus og sten fra danske grusgrave er efterhånden en mangelvare – især på Sjælland. Alligevel vil Region Sjælland ikke revidere den gældende råstofplan. Arkivfoto: Roskilde Sten og Grus.

Sjællandske entreprenører skal køre længere efter råstoffer

Flere grusgrave på Sjælland er ved at være udtømte, og der er stort pres på ressourcerne. Alligevel vil Region Sjælland ikke revidere råstofplanen, og det kan føre til længere transporttid og mere import.

Anlæg af vej og cykelsti

I dag tager anlægsnormerne og -standarderne – altså hvor meget sand, grus og sten, der skal bruges – afsæt i vejreglerne. De parametre er til gengæld mindre vigtige på mindre belægninger som eksempelvis cykelstier, som ses i højre side af billedet. Foto: Region Midtjylland

Meget at spare på råstofferne i anlægsarbejder

Der kan bruges langt mindre stabilgrus og sand, når vi for eksempel laver parkeringspladser, cykelstier eller gågader. Præcis hvor meget, der kan spares, vil OKNygaard og Region Midtjylland nu finde ud af. De foreløbige erfaringer er gode.