Det kræver yderligere investeringer i jernbanen både i Danmark og Sverige, hvis godstransporten skal flyttes fra landevejene og over på jernbanen. Det viser en ny Sweco-rapport, udarbejdet for STRING og Greater Copenhagen.

Det kræver yderligere investeringer i jernbanen både i Danmark og Sverige, hvis godstransporten skal flyttes fra landevejene og over på jernbanen. Det viser en ny Sweco-rapport, udarbejdet for STRING og Greater Copenhagen. PR-foto: Deutsche Bahn.

Der skal investeres i jernbanen for at flytte godstransporten væk fra vejene

Vejtransporten kan stige med 120 procent, og jernbanetransporten kan ligefrem falde, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. En ny rapport viser stort investeringsbehov, hvis godstransporten skal tilbage på sporet.