Det kræver yderligere investeringer i jernbanen både i Danmark og Sverige, hvis godstransporten skal flyttes fra landevejene og over på jernbanen. Det viser en ny Sweco-rapport, udarbejdet for STRING og Greater Copenhagen.

Det kræver yderligere investeringer i jernbanen både i Danmark og Sverige, hvis godstransporten skal flyttes fra landevejene og over på jernbanen. Det viser en ny Sweco-rapport, udarbejdet for STRING og Greater Copenhagen. PR-foto: Deutsche Bahn.

Der skal investeres i jernbanen for at flytte godstransporten væk fra vejene

Vejtransporten kan stige med 120 procent, og jernbanetransporten kan ligefrem falde, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. En ny rapport viser stort investeringsbehov, hvis godstransporten skal tilbage på sporet.

Forberedelsen af fremtidens togdrift over Femern Bælt skal i gang hurtigst muligt, ifølge Region Sjællands høringssvar til Trafikplan 2023. Her er det dog museumsbanen mellem Maribo og Bandholm, regionsrådsformand Heino Knudsen vinker til afgang.

Forberedelsen af fremtidens togdrift over Femern Bælt skal i gang hurtigst muligt, ifølge Region Sjællands høringssvar til Trafikplan 2023. Her er det dog museumsbanen mellem Maribo og Bandholm, regionsrådsformand Heino Knudsen vinker til afgang. Arkivfoto: Claus Hansen.

Region Sjælland vil have Femern-jernbane på dagsordenen

Planlægningen af jernbanedriften over Femern Bælt skal i gang hurtigst muligt. God og smidig jernbanedrift er central for udviklingen af Femern Bælt regionen, skriver Region Sjælland i et høringssvar til Trafikplan 2023.

Trafikstyrelsen forventer i sit oplæg, at der vil køre ti tog i timen mellem Lolland og Femern, når Fermerntunnelen åbner i 2029.

Trafikstyrelsen forventer i sit oplæg, at der vil køre ti tog i timen mellem Lolland og Femern, når Fermerntunnelen åbner i 2029. Illustration: Banedanmark.

Lokaltog kan forlænges via Femerntunnelen

Efter 2029 vil man kunne tage toget på shoppingtur fra for eksempel Holeby til Lübeck – og Lübeckerne vil kunne tage toget til en hurtig tur i Lalandia. Både tyske og danske lokaltog kan blive internationale, skriver Trafikstyrelsen i ny trafikplan.

Når Femernforbindelsen åbner, så ventes trafikken med godstog hen over Danmark at stige. Og det skal det danske jernbanenet nok kunne klare, melder Banedanmark. Her en visualisering af et godstog på vej over den ny Guldborgsundforbindelse

Når Femernforbindelsen åbner, så ventes trafikken med godstog hen over Danmark at stige. Og det skal det danske jernbanenet nok kunne klare, melder Banedanmark. Her en visualisering af et godstog på vej over den ny Guldborgsundforbindelse. Visualisering: Banedanmark.

Danmark klar til tredoblet trafik med godstog fra Sverige

Der er tilstrækkelig kapacitet på det danske jernbanenet, selv hvis trafikken med godstog over Øresund skulle stige med 200 – 300 procent.