Efter- og videreuddannelse af lønmodtagere halveret siden finanskrisen

Når der er høj aktivitet på arbejdsmarkedet, er der ikke tid til efteruddannelse. Og når aktiviteten en gang falder, er der ikke råd.

Vil du have hele historien?

Med adgang til Femern Report er du opdateret på alle nyheder om byggeriet Femern forbindelsen.