Teltleverandør er en af 274 danske leverandører til Femerntunnelen

Over 60 procent af underleverandørerne til Femernprojektet er danske. Hallgruppen, der leverer telthaller, er en af dem.

Vil du have hele historien?

Med adgang til Femern Report er du opdateret på alle nyheder om byggeriet Femern forbindelsen.