Brintkorridor fra Hamburg til Oslo

En fast forbindelse mellem Femern og Lolland vil øge lastbiltrafikken i korridoren fra Hamborg til Oslo. De mange lastbiler skal køre på brint, og nu sættes der gang i arbejdet med at få brinttankstationer på landkortet.

Vil du have hele historien?

Med adgang til Femern Report er du opdateret på alle nyheder om byggeriet Femern forbindelsen.